Thơ 8 Chữ Hay ❤️️ 1001 Bài Thơ Tám Chữ Nhiều Chủ Đề ✅ Thơ Vốn Là Tiếng Lòng, Thay Vì Lời Nói Bình Thường Thì Những Tâm Tư Được Gửi Vào Vần Thơ

Cách Làm Thơ 8 Chữ

Cùng thoimiencamxahoc.com tìm hiểu Cách Làm Thơ 8 Chữ đơn giản nhất

Bát Ngôn là thể thơ tám chữ, tức là mỗi dòng trong đoạn thơ sẽ có tám chữCâu hai và ba thì chữ cuối của câu hai và câu ba phải theo cùng vần là trắc trắc, hoặc bằng bằng, cứ hai cặp trắc lại đến hai cặp bằng cho đến hết bài thơ.Luật bằng trắcThường thì trong câu để có âm điệu du dương hễ chữ cuối có thanh trắc thì chữ thứ 3 trắc, chữ thứ 5 và 6 bằng; chữ cuối có thanh bằng thì chữ thứ 3 bằng, chữ thứ 5 và 6 trắc.Chữ cuối có thanh trắc thì chữ thứ ba là thanh trắc, thứ năm hoặc sáu là thanh bằng:Ngắt câu chữ thứ 5 : x x T (b) B x x T VD: Ta nghe rõ con thuyền trôi phấp phớiNgắt câu chữ thứ 6 : x x T x (b) B x T VD: Vòm nho nhỏ còn ghi thương nhớ cũChữ cuối có thanh bằng thì chữ thứ ba là thanh bằng, chữ thứ năm hoặc sáu là thanh trắc:Ngắt câu chữ thứ 5 : x x B (t) T x x B VD: Lối vào sâu mấy khoá nẻo sau lưngNgắt câu chữ thứ 6 : x x B x (t) T x B VD: Lệ chia phôi ngàn thuở đọng lưng chừngGhi chú :B : phải là bằngT : phải là trắcb : nên là bằng, nhưng không bắt buộct : nên là trắc, nhưng không bắt buộcx : bằng hoặc trắc đều được

*

Tập Làm Thơ Tám Chữ

Tập Làm Thơ Tám Chữ một cách đơn giản và hiệu quả

Vần liên tiếpCứ hai vần bằng rồi đến hai vần trắc, hoặc hai vần trắc rồi đến hai vần bằng. Như vậy:Câu 1 vần câu 2, câu 3 vần câu 4Ví dụ:Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữaVội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơiĐêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trờiKhách không ở, lòng em cô độc quáKhách ngồi lại cùng em! Đây gối lảTay em đây mời khách ngả đầu sayĐây rượu nồng. Và hồn của em đâyEm cung kính đặt dưới chân hoàng tử(Lời kỹ nữ – Xuân Diệu)Vần chéo (Vần gián cách)Một vần bằng rồi tới một vần trắc. Như vậy, câu 1 vần với câu 3, câu 2 vần với câu 4.Ví dụ:Đuốc hoa toả, xiêm y càng rực rỡKhói trầm dâng, son phấn ngát lây hương.Da thịt cháy, nhưng còn hơi bỡ ngỡ,Nấp sau rèm tơ lụa mỏng hơn sương.(Động phòng hoa chúc – Vũ Hoàng Chương)Vần ômCâu 1 vần với câu 4, câu 2 vần câu 3.Ví dụ:Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tayTrời nắng ngọt ngào… tôi ở lại đâyNhư một buổi hiên nhà nàng dịu sáng(Tuổi mười ba – Nguyên Sa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *